børnenes behov kommer først

Hos familier med få midler udgør udgifter til moderigtigt tøj og legetøj til børnene en betydelig del af budgettet, viser resultaterne af en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet. Forældrene føler sig tvunget til at købe mærkevare og legetøj til børnene, så børnene ikke holdes udenfor og mobbes af kammeraterne.

”Forbrugsfesten er i fuld gang, og det bliver tilsyneladende mere og mere ydmygende for de dårligst stillede at stå udenfor. Reklamerne får børnene til at føle et større afsavn end ellers, fordi de hele tiden bliver mindet om alt det, de ikke har,” siger Jens Bonke, leder af velfærdsforskningen på Socialforskningsinstituttet til Kristeligt Dagblad. ”Derfor gør fattige forsørgere, hvad de kan for at opretholde en vis standard på børnenes tøj og legetøj, mens de ingen penge bruger på sig selv. Der er ganske enkelt nogle modeprodukter, børnene må have, hvis de ikke skal falde helt igennem og ende med at blive mobbet.” forklarer han.

Det store reklamepres børn udsættes for i hverdagen, bærer en del af skylden for familiernes udgifter til mærkevare og legetøj. Samtidig har børn fået mere plads og indflydelse i den moderne familie og deres krav og ønsker bliver i højere grad end tidligere mødt med forældrenes forståelse og imødekommenhed.